Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn

Trong trang có chứa từ vựng tiếng hàn theo các chủ đề có phiên âm. Ngoài ra còn có bài tập giúp bạn làm chủ từ vựng.
Các chủ đề từ vựng bao gồm
  • Từ vựng tiếng hàn chuyên ngành. Dành cho người đang học tại các trường đại học Hàn Quốc. Hoặc muốn nghiên cứu sâu thêm về tiếng hàn.
  • Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề đời sống. Tổng hợp những chủ đề về đời sống thường ngày. Bạn sẽ có nguồn từ vựng lớn để giao tiếp .
  • Từ vựng tiếng hàn qua sách và các giáo trình. Hohohi giúp bạn tổng hợp từ vựng của giáo trình và sách tiếng hàn. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng ôn tập lại kiến thức của mình. Có cả những tập hợp từ vựng theo cấp độ, theo loại từ...
Lưu về facebook ngay

Từ vựng tiếng hàn về Chuyên ngành

Từ vựng tiếng hàn về Du lịch

Từ vựng tiếng hàn về Giáo dục

Từ vựng tiếng hàn về Công nghệ thông tin

Từ vựng tiếng hàn về Xã hội truyền thông

Từ vựng tiếng hàn về Kinh doanh, quản lý

Từ vựng tiếng hàn về Kiến trúc xây dựng

Từ vựng tiếng hàn về Kĩ thuật

Từ vựng tiếng hàn về Luật

Từ vựng tiếng hàn về Sáng tạo, thiết kế

Từ vựng tiếng hàn về Nhân văn

Từ vựng tiếng hàn về Nông ngiệp

Từ vựng tiếng hàn về Y tế, sức khỏe.

Từ vựng tiếng hàn về Chăm sóc cá nhân

Từ vựng tiếng hàn về Đời sống

Từ vựng tiếng hàn về Cơ bản

Từ vựng tiếng hàn về Động vật

Từ vựng tiếng hàn về Thiên nhiên

Từ vựng tiếng hàn về Quốc gia

Từ vựng tiếng hàn về Đồ dùng

Từ vựng tiếng hàn về Ẩm thực

Từ vựng tiếng hàn về Đời sống

Từ vựng tiếng hàn về Công việc

Từ vựng tiếng hàn về Tôn giáo

Từ vựng tiếng hàn về Giao thông

Từ vựng tiếng hàn về Ôn luyện từ vựng tiếng hàn

Từ vựng tiếng hàn về Luyện thi topik

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình Sejong

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP

Từ vựng tiếng hàn về Topik in 30 days

Từ vựng tiếng hàn về 쏙쏙 40 ngày topik sơ cấp

Từ vựng tiếng hàn về 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về EBS 토픽 어휘 고급 Cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp

Câu hỏi thường gặp

Trong trang có tập hợp nhiều chủ để từ vựng. Được chia thành :

  • Từ vựng theo chuyên ngành
  • Từ vựng trong đời sống thường nhật
  • Từ vựng trong sách và các giáo trình.

Trong mỗi chủ đề từ vựng đã được trang bị file nghe. Bạn có thể xem ví dụ, xem hán hàn liên qua của từ vựng. Bạn cũng có thể luyện tập online với danh sách từ vựng,

Các bài luyện tập bao gồm : luyện nghe tiếng hàn, luyện nói tiếng hàn, luyện viết tiếng hàn

Trong bài chia thành nhiều cụm chủ đề từ vựng khác nhau. Bạn có thể luyện từ vựng tiếng hàn online qua 3 dạng bài. Dạng nghe, dạng nói,dạng viết.