Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Tâm lý học

Giới thiệu về chủ đề Tâm lý học

Từ vựng tiếng hàn về Tâm lý học nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Tâm lý học

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가능성 tính khả thi
2
가능하다 khả dĩ, có thể
3
가장 nhất
4
가하다 tốt, đúng, phải
5
각광 sự nổi bật
6
각성 sự thức tỉnh, sự tỉnh táo lại
7
간접적 (sự) gián tiếp
8
감각 cảm giác
9
감정 tình cảm, cảm xúc
10
강의 việc giảng dạy
11
강점 sự chiếm giữ, sự chiếm đóng
12
강조되다 được nhấn mạnh
13
같다 giống
14
개념 khái niệm
15
개선 sự cải tiến, sự cải thiện
16
개인 cá nhân
17
거나 hay, hoặc
18
거론되다 được bàn luận, được thảo luận, được trao đổi
19
건강 sự khỏe mạnh, sức khỏe
20
검사 kiểm sát viên, công tố viên
21
검증되다 được kiểm chứng
22
겉모습 vẻ ngoài, bề ngoài
23
결과 kết quả
24
결국 rốt cuộc, cuối cùng, kết cục
25
결여 sụ thiếu, sự thiếu hụt
26
결정 sự quyết định, quyết định
27
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
28
경우 đạo lý, sự phải đạo
29
경의 sự kính trọng, lòng kính trọng
30
경험적 mang tính kinh nghiệm
31
경험하다 trải nghiệm, kinh qua
32
계량 sự đo lường, sự cân đo
33
고도 cố đô
34
고려되다 được cân nhắc
35
시작 sự bắt đầu, bước đầu
36
시작되다 được bắt đầu
37
공자 Khổng Tử
38
공헌 sự cống hiến
39
-과 khoa, phòng
40
과다 sự quá nhiều, sự quá mức
41
과언 (sự) quá lời, nói quá
42
과장되다 được (bị) thổi phồng, được (bị) cường điệu, được (bị) phóng đại
43
과정 quá trình
44
과학성 tính khoa học
45
과학자 nhà khoa học
46
과학적 thuộc về khoa học, mang tính khoa học
47
과학화 sự khoa học hóa
48
관심 mối quan tâm
49
관찰 sự quan sát
50
교감 sự giao cảm
51
교배 sự giao phối, sự lai giống
52
교육 sự giáo dục
53
구성 sự cấu thành, sự hình thành
54
구이 món nướng
55
구조 sự cứu trợ, sự cứu hộ
56
구축되다 được xây dựng
57
귀납적 mang tính quy nạp
58
규명되다 được làm sáng tỏ
59
그러나 nhưng..., thế nhưng...
60
그르다 sai lầm, sai trái
61
그리고 và, với, với cả
62
극- cực~
63
극복되다 được khắc phục
64
근육 cơ bắp
65
기로 giữa ngã ba đường, giữa đôi dòng nước
66
기반 điều cơ bản
67
기법 kỹ thuật, kỹ xảo
68
기술되다 được mô tả, được ghi chú lại
69
기억 sự ghi nhớ, trí nhớ
70
기업 doanh nghiệp
71
기여하다 đóng góp, góp phần
72
기울이다 làm nghiêng, làm xiên, làm dốc
73
기제 cơ chế
74
깊이 một cách sâu
75
당대 đương đại
76
당부 sự yêu cầu, sự đề nghị
77
당시 lúc đó, thời đó, đương thời
78
대뇌 não
79
대상 đại doanh nhân
80
대전 Daejeon
81
대표 cái tiêu biểu
82
대하다 đối diện
83
더욱 hơn nữa, càng
84
도록 tập tranh, tập ảnh
85
도약하다 nhảy lên, nhảy qua
86
도움 sự giúp đỡ
87
독자적 một cách độc lập, một cách tự lập
88
독특하다 đặc sắc, đặc biệt
89
동물 động vật
90
동의 sự đồng nghĩa
91
들- hoang, dại
92
등- cùng, đồng
93
따라 riêng
94
때문 tại vì, vì
95
또한 cũng thế
96
로부터 từ
97
로서 như, với tư cách
98
리스
[lease]
sự thuê
99
마디 mắt (cây)
100
마찬가지 sự giống nhau
101
많다 nhiều
102
많이 nhiều
103
말초 신경 thần kinh ngoại biên
104
망상 sự mộng tưởng, sự ảo tưởng, ảo mộng
105
메시지
[message]
tin nhắn, lời nhắn
106
명맥 truyền thống, sự sống, sự tồn tại
107
모델
[model]
mẫu
108
모두 mọi
109
모든 tất cả, toàn bộ
110
모형 khuôn, khuôn hình, khuôn mẫu
111
목적 mục đích
112
목표 mục tiêu
113
무의식 sự vô ý thức
114
문제점 vấn đề
115
문학 văn học
116
문항 câu hỏi, vấn đề
117
물심 tinh thần và vật chất
118
물의 búa rìu dư luận, sự đàm tiếu
119
물질 vật chất
120
미국 Mỹ
121
미만 dưới, chưa đến
122
미치다 điên
123
밀접하다 mật thiết, tiếp xúc mật thiết
124
바탕 nền tảng
125
박스
[box]
thùng
126
반구 bán cầu
127
반박 sự phản bác
128
반발 sự phản bác
129
반응 sự phản ứng, phản ứng
130
반응하다 phản ứng
131
반증 sự phản chứng, sự phản bác, sự phủ định, chứng cứ phản chứng, chứng cứ phản bác, chứng cứ phủ định
132
발견 sự phát kiến. sự khám phá ra
133
발생 sự phát sinh
134
방법 phương pháp
135
방법론 phương pháp luận
136
배출 sự thải
137
벗기다 cho cởi, bắt cởi, cởi ra
138
변형되다 bị biến dạng, trở nên biến đổi
139
병행 sự thực hiện song song, sự song hành, sự làm cùng một lúc
140
보고 cho, đối với
141
보다 hơn, thêm nữa
142
보이다 được thấy, được trông thấy
143
부단히 một cách không ngừng nghỉ, một cách không gián đoạn
144
부담 trọng trách
145
부분 bộ phận, phần
146
부위 bộ phận, chỗ
147
부족 sự thiếu hụt, sự thiếu thốn
148
비교하다 so sánh
149
비둘기 chim bồ câu
150
비롯하다 bắt nguồn, bắt đầu
151
사고 sự cố, tai nạn
152
사과 táo
153
사람 con người
154
사례 ví dụ cụ thể, ví dụ điển hình
155
사르다 đốt bỏ, thiêu hủy
156
사뭇 từ đầu đến cuối, suốt
157
사용되다 được sử dụng
158
사용하다 sử dụng
159
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
160
산출되다 được sản xuất, được làm ra, được tạo ra
161
상가 tòa nhà thương mại
162
상담 sự tư vấn
163
상당 sự lên đến
164
상호 tương hỗ, qua lại
165
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
166
새로 mới
167
생리 sinh lý
168
생물 sinh vật
169
서도 thư họa
170
석학 học giả uyên bác, nhà thông thái
171
선택되다 được chọn, được lựa, được chọn lựa, được chọn lọc
172
선택적 mang tính chọn lọc, mang tính chọn lựa
173
설명되다 được giải thích
174
성- thần thánh
175
성격 tính cách, tính nết
176
성공 sự thành công
177
성과 thành quả
178
성기 cơ quan sinh dục, bộ phận sinh dục
179
성립 sự thành lập
180
속성 sự chóng thành, sớm trưởng thành
181
속속 một cách liên tục, liên tù tì
182
속히 một cách nhanh chóng, mau chóng, mau lẹ, lẹ
183
수용 sự sung công
184
수의 quần áo tù nhân
185
수치 sự hổ thẹn, sự nhục nhã
186
수학적 mang tính toán học
187
스키
[ski]
ván trượt tuyết
188
스트레스
[stress]
sự ức chế thần kinh, sự căng thẳng thần kinh
189
식모 người giúp việc, người làm, người ở
190
신경 dây thần kinh
191
신경계 hệ thần kinh
192
신경과 khoa tâm thần, bệnh viện tâm thần
193
신경전 cuộc chiến thần kinh
194
신의 sự tín nghĩa
195
신체 thân thể
196
실습 sự thực tập
197
실재 sự có thực
198
실제 thực tế, thực sự
199
실존주의 chủ nghĩa hiện sinh
200
심적 thuộc về tâm thần
201
아니다 không
202
아들 con trai
203
아야 ái ái! ai da!
204
양자 hai người, hai cái
205
양적 (sự) mang tính lượng
206
어려움 sự khó khăn, điều khó khăn
207
어서 nhanh lên, mau lên
208
엄밀성 tính nghiêm ngặt
209
없다 không có, không tồn tại
210
에게 đối với
211
에너지
[energy]
năng lượng
212
에는
213
에서 ở, tại
214
연결되다 được kết nối, được nối, được liên kết
215
연계 sự kết nối
216
연관 sự liên hệ, sự liên quan
217
연구 sự nghiên cứu
218
연구되다 được nghiên cứu
219
연역적 mang tính diễn dịch
220
영향 sự ảnh hưởng
221
영향력 sức ảnh hưởng
222
오류 sai lầm
223
오스트리아
[Austria]
Áo
224
오히려 ngược lại, trái lại
225
용이하다 đơn giản, dễ dàng, thanh thoát
226
우측 bên phải
227
원리 nguyên lí
228
위치 sự tọa lạc, vị trí
229
위협 sự uy hiếp, sự cảnh cáo
230
유전 mỏ dầu
231
으로써 bằng, với
232
응시 sự nhìn chằm chằm, sự nhìn thẳng trực diện
233
의사 ý, ý nghĩ, ý định
234
의심 sự nghi ngờ, lòng nghi ngờ
235
의의 ý nghĩa, nghĩa
236
의자 ghế
237
이다
238
이자 người này, tên này, đứa này
239
이전 trước đây
240
이하 trở xuống
241
인본주의 chủ nghĩa nhân bản
242
인분 suất, phần
243
인심 nhân tâm, lòng người
244
인접 sự tiếp giáp
245
인지 ngón tay trỏ
246
인출되다 được lôi ra, được rút ra
247
있다
248
자체 tự thể
249
자형 tỉ huynh
250
잠재력 sức mạnh tiềm tàng, sức tiềm ẩn, sức mạnh ẩn chứa
251
잠정적 mang tính tạm quy định, mang tính tạm thời
252
저장되다 được lưu trữ, được tích trữ
253
적용 sự ứng dụng
254
적이 tương đối, rất, quá
255
-전 truyện
256
전공 việc nghiên cứu chuyên ngành, việc học chuyên ngành, chuyên ngành
257
전달되다 được chuyển đi, được gửi đi
258
전도 bức tranh toàn cảnh, bản đồ tổng thể, bản đồ toàn khu vực
259
전자 trước, vừa qua
260
전제하다 làm tiền đề
261
전체적 mang tính toàn thể
262
전혀 hoàn toàn
263
전후하다 nối tiếp, theo sau
264
접근 sự tiếp cận
265
정보 thông tin
266
정상 sự bình thường
267
제의 sự đề nghị
268
조용하다 yên tĩnh, tĩnh mịch, im ắng
269
조절 sự điều tiết
270
주되다 chính, cốt lõi, cốt yếu, chủ đạo
271
주로 chủ yếu
272
주장되다 được chủ trương, được khẳng định
273
주장하다 chủ trương, khẳng định
274
주창되다 được lên tiếng, được chủ xướng
275
증가 sự gia tăng
276
증거 chứng cứ, căn cứ
277
지나치다 quá, quá thái
278
지능 trí năng, khả năng hiểu biết, trí óc, trí thông minh
279
지로
[giro]
sự chuyển khoản hộ
280
지원 sự hỗ trợ
281
지위 địa vị
282
지인 người quen biết
283
지적 hiểu biết
284
지주 cột trụ, cột chống
285
지지하다 tán thành, tán đồng
286
진정하다 chân thành, chân thực
287
집단 tập đoàn, nhóm, bầy đàn
288
집착 sự quyến luyến, sự vấn vương
289
집합 sự tập hợp, sự tụ hợp, sự tụ họp
290
창시하다 sáng tạo, khởi xướng
291
처럼 như
292
처리 sự xử lí
293
처방 sự kê đơn
294
체계 hệ thống
295
체인
[chain]
dây xích
296
초기 sơ kì
297
초심 lòng dạ lúc đầu
298
초자아 siêu ngã
299
축소 sự giảm thiểu
300
충동 sự kích động
301
취약성 tính thấp kém, tính yếu kém
302
치료 sự chữa trị, sự điều trị
303
탐구 sự khảo cứu, sự tham cứu
304
통제 sự khống chế
305
파급 sự lan truyền
306
판단하다 phán đoán
307
패러다임
[paradigm]
khuôn mẫu, hệ hình
308
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
309
피하다 tránh, né, né tránh
310
필요성 tính tất yếu
311
하나 một
312
학계 giới học thuật
313
학과 khoa
314
학교 trường học
315
학도 học trò, học sinh
316
학문적 mang tính chất học vấn
317
학비 học phí
318
학습 sự học tập
319
행동 (sự) hành động
320
혼용 sự dùng kết hợp, sự dùng hòa lẫn , sử dụng chung với
321
화학 hóa học
322
확립 sự xác định rõ, sự thiết lập vững chắc
323
확신하다 vững tin, tin chắc
324
환경 môi trường
325
환자 bệnh nhân, người bệnh
326
활동 hoạt động
327
활동적 mang tính vận động, mang tính tích cực hoạt động
328
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
329
활용되다 được hoạt dụng
330
후반 nửa cuối, nửa sau
331
후손 con cháu đời sau, hậu duệ, cháu chắt mấy đời
332
후자 vế sau, phần sau, câu sau
333
흐름 dòng chảy
334
흔히 thường, thường hay
335
흡수 sự thấm, sự ngấm, sự hấp thu
336
포함하다 Bao gồm, gộp cả
337
비판하다 phê phán
338
죽음 cái chết
339
거의 hầu hết, hầu như
340
거장 vĩ nhân, nhân tài
341
교화 sự giáo hóa
342
기관 khí quản
343
기기 máy móc thiết bị
344
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
345
기초적 mang tính cơ sở, mang tính căn bản
346
나인 Nain; hầu nữ, tỳ nữ
347
나타나다 xuất hiện, lộ ra
348
나타내다 xuất hiện, thể hiện
349
내분비선 tuyến nội tiết
350
내적 mang tính nội tại, thuộc về bên trong
351
내주 tuần sau, tuần tới
352
년대 thập niên, thập kỷ
353
노력하다 nỗ lực, cố gắng
354
다르다 khác biệt
355
다양하다 đa dạng
356
다음 sau
357
다층 đa tầng, nhiều tầng
358
단상 bục, bệ
359
단순하다 đơn giản, mộc mạc, đơn sơ
360
단순화되다 được đơn giản hóa
361
단체 tổ chức
362
방정식 phương trình
363
범죄 sự phạm tội
364
보통 thông thường
365
본격적 mang tính quy cách
366
본능 bản năng
367
본능적 mang tính bản năng
368
부딪히다 bị va đập, bị đâm sầm
369
분석 sự phân tích
370
분석가 nhà phân tích
371
분석되다 được phân tích
372
분야 lĩnh vực
373
분해되다 được tháo rời, được tháo dỡ
374
불가능 sự không thể
375
비유되다 được ví, được ví von, được ví như
376
비유적 mang tính so sánh, mang tính minh họa, mang tính ví von
377
상의 áo
378
상체 thân trên
379
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
380
생식 sự ăn sống, món sống
381
생활 sự sinh sống, cuộc sống
382
성심 sự thành tâm
383
성에 lớp sương mờ
384
성은 thánh ân
385
성의 thành ý
386
성장하다 phát triển, tăng trưởng
387
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
388
세계 thế giới
389
세기 thế kỷ
390
세포 tế bào
391
소수 số thập phân
392
소홀히 một cách cẩu thả, một cách hời hợt, một cách chểnh mảng, một cách lơ là
393
속하다 thuộc về, thuộc loại, thuộc dạng
394
시간 giờ, tiếng
395
시대적 mang tính thời đại
396
신분 thân phận
397
신비 sự thần bí, việc thần bí
398
실험 sự thực nghiệm
399
심도 chiều sâu, bề sâu
400
심리적 mang tính tâm lý
401
심리학 tâm lý học
402
약물 nước thuốc
403
어느 nào
404
어떤 như thế nào
405
언어학자 nhà ngôn ngữ học
406
에 대한 đối với, về
407
여러 nhiều
408
여성 phụ nữ, giới nữ
409
역사적 thuộc về lịch sử
410
영역 lãnh thổ
411
예외적 mang tính ngoại lệ
412
예측되다 được dự đoán, được tiên đoán
413
외부 ngoài, bên ngoài
414
요소 yếu tố
415
요인 nguyên nhân cơ bản, lý do chủ yếu
416
욕구 nhu cầu, sự khao khát
417
우연 sự tình cờ, sự ngẫu nhiên
418
우의 tình hữu nghị, tình bạn, tình bằng hữu, tình anh em
419
원래 vốn dĩ, từ đầu, vốn là, vốn có
420
위기 nguy cơ, khủng hoảng
421
유명하다 nổi tiếng, nổi danh, trứ danh
422
유사 có lịch sử, bắt đầu lịch sử
423
응용 sự ứng dụng
424
응용되다 được ứng dụng
425
의하다 dựa vào, theo
426
의학적 mang tính y học
427
이고 nào là ...nào là...
428
이나 hay gì đấy, hay gì đó
429
이렇게 như thế này
430
이론 lý luận
431
이르다 sớm
432
이른바 cái gọi là, sở dĩ gọi là
433
이만 bằng ngần này, chỉ thế này
434
이며 vừa ... vừa..., và
435
이슈
[issue]
vấn đề tranh cãi, vấn đề cần bàn cãi
436
이어지다 được nối tiếp
437
이에 ngay sau đây, tiếp ngay đó
438
이완 sự vãn hồi, sự giảm nhẹ, sự dịu đi
439
이용되다 được sử dụng, được dùng, được tận dụng
440
이의 ý khác
441
이해하다 hiểu biết, thông hiểu
442
이후 sau này, mai đây, mai sau
443
인간 con người
444
일반화되다 trở nên thông thường, trở nên phổ biến, trở nên quen thuộc
445
일부 một phần
446
일어나다 dậy
447
임상 lâm sàng
448
임의 sự tùy ý, sự tùy tiện
449
자가 nhà riêng
450
자극 sự kích thích, sự tác động
451
자리 chỗ
452
자신 tự thân, chính mình, tự mình
453
자연 một cách tự nhiên
454
자율 sự tự do
455
작성 việc viết (hồ sơ), làm (giấy tờ)
456
작용 sự tác động
457
장면 cảnh, cảnh tượng
458
적합하다 thích hợp
459
전문가 chuyên gia
460
전보 điện báo
461
전의 tinh thần chiến đấu
462
정도 đạo đức, chính nghĩa
463
정론 chính luận
464
정신 tinh thần, tâm trí, tâm linh
465
정신과 khoa tâm thần, bệnh viện tâm thần
466
정신적 mang tính tinh thần
467
정의 chính nghĩa
468
정의되다 được định nghĩa
469
정작 thực ra
470
제로
[zero]
zê rô, số không
471
제창하다 hô đồng thanh
472
조건 điều kiện
473
종결 sự kết thúc, sự chấm dứt
474
주요하다 chủ yếu, chính
475
중단되다 bị đình chỉ, bị gián đoạn
476
중시되다 được coi trọng, được xem trọng, được trọng thị
477
중시하다 coi trọng, xem trọng
478
중심 trung tâm
479
중요 sự trọng yếu, sự quan trọng
480
중요하다 cần thiết, quan trọng, trọng yếu, cần yếu
481
지배되다 bị cai trị, bị thống lĩnh, bị thống trị
482
지식 kiến thức, tri thức
483
직결 sự kết nối trực tiếp, việc được liên kết trực tiếp
484
직관적 mang tính trực quan
485
진단되다 được chẩn đoán, được khám
486
질문지 bảng hỏi
487
질의 sự thẩm vấn, sự phỏng vấn
488
질적 tính chất
489
차지하다 giành, chiếm hữu, chiếm giữ, nắm giữ
490
척수 tuỷ sống
491
-철 xâu, chuỗi
492
철학 triết học
493
철학자 triết gia
494
촉진되다 được xúc tiến, được tăng cường, bị kích thích
495
추세 xu thế, khuynh hướng
496
출처 xuất xứ, nguồn
497
측정 sự đo lường
498
컴퓨터
[computer]
máy vi tính
499
토스
[toss]
sự chuyền bóng
500
통계학 thống kê học
501
통합적 mang tính tổng hợp, mang tính tổng thể
502
특성 đặc tính
503
특수하다 đặc thù, đặc biệt
504
특정 sự riêng biệt, sự cá biệt
505
특질 đặc tính
506
특징 đặc trưng
507
특히 một cách đặc biệt
508
프로
[←professional]
người chuyên nghiệp, nhà chuyên môn, chuyên gia
509
하부 phần dưới
510
학적 học bạ
511
학회 học hội, hội
512
한계 sự giới hạn, hạn mức
513
한편 mặt khác
514
혁명 cách mạng
515
현대적 mang tính hiện đại
516
현장 hiện trường
517
현재 hiện tại
518
협력하다 hiệp lực, hợp sức
519
형태 hình thức, hình dáng, kiểu dáng
520
혹독하다 gay gắt, nghiệt ngã, khắc nghiệt
521
회심 sự hài lòng, sự sảng khoái
522
효소 enzym, men

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Tâm lý học

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Tâm lý học là 522

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.