Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가이드라인
[guide-line]
hướng dẫn, đường lối chỉ đạo
2
가지 thứ, kiểu
3
간접 (sự) gián tiếp
4
감염 sự lan truyền, sự nhiễm thói
5
강화하다 tăng cường
6
개천 con suối
7
개혁 cải cách, đổi mới
8
검증 sự kiểm chứng
9
격언 tục ngữ, châm ngôn
10
계몽하다 khai sáng
11
고매하다 đức độ, cao quý, thông thái
12
고시 sự thông cáo, sự thông báo, sự niêm yết
13
고취 sự cổ động, sự khơi dậy, sự cổ xúy
14
시작 sự bắt đầu, bước đầu
15
공익 광고 quảng cáo công ích
16
공중파 sóng truyền hình
17
과장 trưởng khoa
18
광고지 giấy quảng cáo, tờ quảng cáo
19
광고판 bảng quảng cáo
20
교정 sự hiệu chỉnh (bản in)
21
구제하다 cứu tế, cứu trợ, cứu giúp
22
군계일학 quần kê nhất hạc
23
굳어지다 trở nên đông, trở nên cứng
24
귀감 tấm gương
25
금남 sự cấm cản nam giới, (sự) cấm nam
26
기업 doanh nghiệp
27
기획 kế hoạch, dự án, đề án
28
기획되다 được hoạch định, được quy hoạch, được lập kế hoạch, được lên kế hoạch
29
난중일기 Nanjungilgi; Loạn trung nhật ký
30
대가 người lỗi lạc
31
대담 sự dũng cảm, sự táo bạo
32
대전 Daejeon
33
대폭 một cách quy mô, một cách tầm cỡ, một cách đông đảo
34
댓글 dòng phản hồi, dòng đáp, dòng bình luận, comment/cmt
35
도모하다 mưu đồ, lên kế hoạch
36
도산 sự vỡ nợ, sự phá sản
37
독자적 một cách độc lập, một cách tự lập
38
돌리다 vượt qua hiểm nghèo, qua giai đoạn nguy hiểm
39
되다 sượn, sống
40
따르다 theo
41
라디오
[radio]
ra-đi-ô, phát thanh
42
면역력 khả năng miễn dịch
43
모델
[model]
mẫu
44
모범 sự mô phạm, hình mẫu, sự gương mẫu, người gương mẫu
45
몰리다 bị dồn, bị ép
46
무가 không có giá
47
무력 vũ lực
48
무료 Không có phí
49
무방하다 vô hại, không phương hại, không có ảnh hưởng gì
50
문맥 mạch văn, văn cảnh, ngữ cảnh
51
문필가 nhà văn
52
미생물학 vi sinh vật học
53
바늘 kim
54
바로잡다 uốn nắn, chỉnh ngay thẳng
55
발행 sự phát hành
56
보도 vỉa hè, hè phố
57
부수 sự kèm theo, sự đi kèm
58
부제 tiêu đề phụ
59
부추기다 kích động
60
부풀 sợi xổ lông
61
불합리하다 bất hợp lí
62
비범하다 phi phàm, phi thường
63
빛나다 phát sáng, chiếu sáng
64
빛내다 làm phát sáng
65
사법 tư pháp
66
사상가 nhà tư tưởng
67
사설 ý kiến cá nhân, ý kiến của mình
68
사은품 quà tặng cảm ơn
69
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
70
상호 tương hỗ, qua lại
71
서민 thứ dân, dân thường
72
서평 bài bình luận sách
73
석간 báo buổi tối
74
선구자 người tiên phong, người đi đầu
75
선별적 mang tính tuyển chọn, mang tính phân loại
76
섭외 sự gặp gỡ trao đổi, sự trao đổi và thống nhất ý kiến
77
성리학 Tân Khổng giáo, Tân Nho giáo
78
소음 tiếng ồn
79
속보 sự đi bộ nhanh, việc bước nhanh, bước nhanh
80
속셈 toan tính, chủ tâm
81
수신 sự tiếp nhận thông tin
82
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
83
신중하다 thận trọng
84
씀씀이 mức độ sử dụng, độ chịu chơi
85
악성 tính xấu, tính chất xấu xa
86
안보 sự an ninh, sự an toàn, sự bảo đảm an ninh, sự bảo đảm an toàn
87
언급하다 đề cập, nhắc tới
88
업계 ngành, giới
89
업적 thành tích
90
에서 ở, tại
91
역할 vai trò, nhiệm vụ
92
연관시키다 làm cho liên hệ, làm cho liên quan, làm cho liên can, làm cho dính líu
93
열대야 đêm nhiệt đới
94
영화 điện ảnh, phim
95
오락성 tính giải trí
96
옷깃 otgit; cổ áo
97
용량 dung tích, thể tích, sức chứa
98
운동 sự tập luyện thể thao
99
월간지 nguyệt san, tạp chí tháng
100
유가 giá dầu
101
유용하다 hữu dụng, có ích
102
으로 sang
103
의식 sự ý thức
104
이다
105
인명사전 từ điển nhân vật, từ điển tiểu sử
106
인물 nhân vật
107
인쇄 sự in ấn
108
인터넷
[internet]
mạng internet
109
입양 sự làm con nuôi, sự nhận con nuôi
110
자체적 mang tính tự mình, mang tính chính mình, mang tính tự nó, mang tính tự bản thân
111
잡지 tạp chí
112
재조명하다 nhìn nhận lại, đánh giá lại
113
저술 viết (bài, sách,…)
114
전광판 biển quảng cáo sáng đèn
115
전국 toàn quốc
116
전단 truyền đơn, tờ truyền đơn
117
전자 trước, vừa qua
118
전하다 truyền lại, lưu truyền
119
전화 cuộc điện thoại, cú điện thoại, cuộc nói chuyện điện thoại
120
접속 sự tiếp xúc
121
정보화 사회 xã hội thông tin hóa
122
정형 hình thức đã định, khuôn mẫu có sẵn
123
제약 sự giới hạn, sự thu hẹp, giới hạn
124
조사 điếu văn
125
주간지 báo tuần
126
주류 dòng chảy chính
127
주저하다 chần chừ, ngần ngừ, do dự, lưỡng lự
128
지역 vùng, khu vực
129
직접 trực tiếp
130
집현전 Jiphyeonjeon; Tập Hiền Điện
131
창간 sự phát hành lần đầu, sự ra số đầu
132
처벌하다 xử phạt, phạt
133
초라하다 rách rưới, lôi thôi, lam lũ
134
축소판 bản thu nhỏ
135
충동구매 sự mua do kích khích, sự mua do động lòng
136
침략 sự xâm lược
137
탈출하다 thoát ra, bỏ trốn, đào tẩu
138
투고 sự gửi bài; bài gửi đăng
139
티켓
[ticket]
140
편집 sự biên tập
141
평범하다 bình thường
142
평전 truyện đánh giá (tiểu sử)
143
평판 dư luận
144
함양 sự nuôi dưỡng, sự bồi dưỡng
145
합의점 điểm thoả thuận
146
항의 sự phản kháng, sự quở trách, sự chống đối
147
항일 (sự) kháng Nhật
148
해당 cái tương ứng, cái thuộc vào
149
해방 sự giải phóng
150
허송세월 lãng phí (thời gian)
151
후세 hậu thế
152
훌륭하다 xuất sắc
153
자격증 giấy chứng nhận, bằng cấp.
154
콘텐츠
[Contents]
nội dung, dung lượng (Tech)(contents) : những thông tin được cung cấp hoặc nội dung đó thông qua mạng internet hoặc thông tin máy tính
155
비판 sự phê phán
156
논란 sự tranh luận cãi cọ, sự bàn cãi
157
거북선 Geobukseon; tàu rùa, thuyền rùa
158
교훈 lời giáo huấn, câu triết lý giáo dục của trường
159
구독료 phí đặt mua sách báo dài hạn
160
기고 việc gửi bài, bản thảo để gửi
161
기다 trườn, bò, lê
162
기호 ký hiệu
163
내다 mở ra, thông, trổ
164
노예 nô lệ
165
노출 sự để lộ, sự làm lộ, sự phơi bày
166
논평 sự bình luận, sự phê bình, bình luận
167
단지 chỉ, duy chỉ
168
번지다 loang ra
169
벼슬 quan
170
보내다 gửi
171
본문 thân bài, nội dung chính
172
비용 chi phí
173
비유 so sánh, ẩn dụ
174
비참 sự bi thảm
175
뻔히 một cách hiển nhiên, một cách rõ rệt
176
삼다 lấy làm
177
상업 kinh doanh, buôn bán, thương nghiệp
178
성역 khu vực thiêng liêng, khu vực linh thiêng
179
소품 tiểu phẩm
180
수재 Thủy tai
181
순방 chuyến đi vòng quanh thế giới
182
숨지다 tắt thở, trút hơi thở
183
시대 thời đại
184
시조 thuỷ tổ
185
시중 sự chăm sóc, sự phục dịch, sự hầu hạ
186
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
187
신문 sự tra hỏi, sự chất vấn
188
신문사 tòa soạn báo
189
싣다 chất, xếp
190
실천가 người đưa vào thực tiễn
191
실험실 phòng thí nghiệm
192
여론 dư luận
193
여지 khả năng
194
역사 lịch sử, tiến trình lịch sử
195
영웅 anh hùng
196
영정 di ảnh
197
요건 điều kiện tiên quyết , điều kiện quan trọng
198
우유부단하다 mập mờ, lưỡng lự, ba phải, thiếu quyết đoán
199
위대하다 vĩ đại
200
위인전 tiểu sử vĩ nhân
201
유교 Nho giáo
202
유료 sự có phí, sự mất phí
203
유선 방송 truyền hình cáp
204
육하원칙 sáu nguyên tắc
205
이르다 sớm
206
이메일
[email]
thư điện tử
207
이미지
[image]
hình ảnh
208
일간지 báo ngày
209
일대기 nhật ký đời người
210
일화 giai thoại
211
입신양명 sự thành công và rạng danh
212
자긍심 lòng tự hào, niềm tự hào
213
자서전 tự truyện
214
작용 sự tác động
215
저출산 sự ít sinh con, hiện tượng ít sinh con
216
전문 toàn văn
217
정제 sự tinh chế
218
조간 báo buổi sáng
219
종합 sự tổng hợp
220
주석 chỗ ở giữa, vị trí chủ tọa
221
지면 mặt đất
222
지배 sự cai trị, sự thống lĩnh, sự thống trị
223
지불하다 trả tiền, thanh toán
224
질병 bệnh tật
225
창제하다 sáng chế
226
초상화 tranh chân dung
227
촉진하다 xúc tiến, thúc đẩy
228
추구하다 mưu cầu, theo đuổi
229
출시 sự đưa ra thị trường
230
출어 ra khơi
231
취재 sự lấy tin, sự lấy thông tin
232
취향 khuynh hướng, sở thích
233
칼럼
[column]
cột, mục (báo)
234
타협하다 thỏa hiệp
235
특종 đặc chủng
236
품성 tính cách, phẩm hạnh
237
풍자 sự trào phúng
238
학자 học giả
239
해설 sự diễn giải, sự chú giải
240
해학 sự hài hước
241
허물다 sưng tấy
242
허위 sự hư cấu, sự xuyên tạc, sự giả dối, sự làm giả
243
현수막 băng rôn
244
현장감 cảm giác hiện trường
245
협찬 sự tài trợ
246
호걸 hào kiệt
247
호국 sự bảo vệ đất nước, sự giữ nước
248
호외 số phát hành đặc biệt
249
횡단 sự sang ngang, sự đi ngang
250
효과 hiệu quả
251
휴대 sự cầm tay, sự xách tay
252
희귀하다 quý hiếm

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 2 là 252

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.