Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình Sejong 6 Phần 3

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình Sejong 6 Phần 3

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình Sejong 6 Phần 3 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình Sejong 6 Phần 3

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가능하다 khả dĩ, có thể
2
가리키다 chỉ, chỉ trỏ
3
간편하다 giản tiện
4
갈라서다 đứng tách ra
5
감각 cảm giác
6
감소하다 giảm, giảm sút, giảm đi
7
감염되다 bị nhiễm
8
감정 tình cảm, cảm xúc
9
갑작스럽다 bất ngờ, đột ngột, bỗng dưng
10
강조되다 được nhấn mạnh
11
개봉 sự bóc nhãn, sự bóc tem
12
건국 sự kiến quốc, sự lập nước
13
검소하다 giản dị, bình dị
14
게시판 bảng thông báo
15
게으르다 lười biếng
16
겪다 trải qua, trải nghiệm
17
견디다 chịu đựng, cầm cự
18
결국 rốt cuộc, cuối cùng, kết cục
19
결정하다 quyết định
20
결코 tuyệt đối
21
경솔하다 bừa bãi, tùy tiện, cẩu thả, thiếu thận trọng, vô ý
22
계획 kế hoạch
23
고개 cổ, gáy
24
고급 sự cao cấp, sự sang trọng
25
고뇌 sự khổ não
26
고려하다 cân nhắc, suy tính đến
27
고통스럽다 khó khăn, đau khổ
28
고해 việc xưng tội
29
공감하다 đồng cảm
30
시원섭섭하다 buồn vui lẫn lộn
31
공손하다 lễ phép và khiêm tốn
32
공지하다 thông báo, công bố
33
관계 giới quan chức, giới công chức
34
관람 sự thưởng lãm, sự tham quan, sự thưởng thức
35
광고 sự quảng bá, sự quảng cáo
36
광범위하다 rộng, rộng lớn
37
궁금증 chứng tò mò, lòng tò mò
38
그리움 sự nhớ nhung
39
기술자 kỹ sư, kỹ thuật viên
40
기장 độ dài quần áo
41
긴장 sự căng thẳng
42
깜빡거리다 lấp lánh, nhấp nháy
43
깨뜨리다 làm vỡ, làm bể
44
깨지다 bị đập tan, bị đập vỡ, bị vỡ tan
45
꼼꼼하다 cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng
46
꽂다 cài, gắn
47
끼치다 rùng mình, ớn lạnh, nổi (gai ốc), sởn (tóc gáy)
48
대가 người lỗi lạc
49
대회 đại hội
50
돌아서다 đứng quay lại
51
돌잔치 lễ thôi nôi
52
동기 anh chị em
53
동일 sự đồng nhất
54
동창회 hội đồng môn, hội bạn học cùng trường
55
두껍다 dày
56
두렵다 sợ, sợ sệt
57
둥글다 tròn
58
드리다 biếu, dâng
59
득남 việc sinh con trai
60
들어가다 đi vào, bước vào
61
듯이 như, như thể
62
떠나다 rời, rời khỏi
63
마늘 tỏi
64
마중하다 đón
65
막상 bỗng dưng xảy đến
66
만족감 cảm giác mãn nguyện, cảm giác thoả mãn
67
만족하다 hài lòng
68
맞다 đúng
69
맞추다 ghép, lắp
70
맡기다 giao, giao phó
71
맡다 đảm nhiệm, đảm đương
72
머리 đầu, thủ
73
먼지 bụi
74
멀어지다 trở nên xa xôi, trở nên xa dần
75
멈추다 dừng
76
메모
[memo]
sự ghi lại để nhớ, từ ghi nhớ
77
명단 danh sách
78
모으다 gom, gộp, chắp, chụm
79
모자라다 thiếu
80
몸조리 sự nghỉ ngơi, sự dưỡng sức
81
무겁다 nặng
82
무력하다 không có sức lực, bất lực
83
무릎 đầu gối
84
무사히 một cách yên ổn, một cách tốt đẹp
85
무상 sự vô thường
86
무소식 không tin tức, sự vắng tin
87
문의하다 hỏi, tư vấn
88
문자 văn tự, chữ viết
89
묻다 vấy, bám
90
미련 sự khờ dại, sự ngớ ngẩn
91
밀접하다 mật thiết, tiếp xúc mật thiết
92
바람직하다 lí tưởng, đúng đắn
93
바래다 phai, ố, ố vàng
94
바이러스
[virus]
vi rút
95
반면 ngược lại, trái lại
96
발걸음 bước chân
97
발등 mu bàn chân
98
발생 sự phát sinh
99
발송되다 được gửi đi, được chuyển phát
100
배우자 người bạn đời
101
배웅하다 tiễn, đưa tiễn, tiễn đưa
102
배정되다 được phân công, được ấn định, được phân định
103
벗어나다 ra khỏi
104
벼락 sấm chớp
105
변하다 biến đổi, biến hóa
106
변화 sự biến hóa, sự biến đổi, sự thay đổi
107
병문안 sự đi thăm bệnh
108
부서 bộ phận, phòng, ban
109
부지런하다 siêng, siêng năng
110
부하 (sự) tải, tải trọng, trọng tải
111
불다 thổi
112
불량 sự bất lương
113
비다 trống không, trống rỗng
114
비뚤어지다 bị siêu vẹo, bị nghiêng ngã
115
빌리다 mượn, thuê
116
빠지다 rụng, rời, tuột
117
빠트리다 làm rơi xuống, khiến rơi xuống
118
사망 sự tử vong, sự thiệt mạng
119
사별하다 tử biệt, ra đi
120
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
121
생기다 sinh ra, nảy sinh
122
생물학 sinh học
123
생산 việc sản xuất
124
서다 đứng
125
서두르다 vội vàng
126
서운하다 tiếc rẻ, tiếc nuối
127
선집 tuyển tập
128
소재 sự có mặt, nơi có mặt
129
속담 tục ngữ
130
속상하다 buồn lòng, buồn phiền
131
손꼽다 đếm bằng ngón tay
132
손발 tay chân
133
손해 sự thiệt hại, sự tổn thất
134
수리 việc cung cấp nước
135
수선 sự rối rít, sự lăng xăng, sự om sòm, sự hối hả
136
식히다 làm nguội
137
신중하다 thận trọng
138
신청 việc đăng kí
139
심하다 nghiêm trọng
140
아니다 không
141
아동복 quần áo trẻ em
142
안색 sắc mặt
143
안타깝다 tiếc nuối, đáng tiếc, tiếc rẻ
144
알다 biết
145
알뜰하다 căn cơ, tiết kiệm
146
알아보다 tìm hiểu
147
액수 số tiền
148
약속 sự hứa hẹn, lời hứa
149
어리석다 ngốc nghếch, khờ khạo
150
어색하다 lúng túng, bối rối
151
엄격하다 nghiêm khắc
152
업체 doanh nghiệp, công ty
153
없다 không có, không tồn tại
154
에게서 từ
155
연구 sự nghiên cứu
156
영향 sự ảnh hưởng
157
예민하다 mẫn cảm, nhạy cảm, nhanh nhạy
158
오르다 leo lên, trèo lên
159
오히려 ngược lại, trái lại
160
원만하다 dễ chịu, quảng đại
161
원활 sự trôi chảy, sự suôn sẻ
162
위치 sự tọa lạc, vị trí
163
유행 dịch, sự lây lan
164
유효 sự hữu hiệu
165
으로 sang
166
-을 sẽ
167
의사소통 sự trao đổi, sự giao tiếp
168
의외로 ngoài ý muốn, ngoài dự đoán
169
인식되다 được nhận thức
170
인원 số người, thành viên
171
인정하다 công nhận, thừa nhận
172
입원 nhập viện
173
입장 sự vào cửa
174
자체 tự thể
175
작별하다 chia tay, tạm biệt
176
잘못 sai, nhầm
177
저장하다 lưu trữ, tích trữ
178
전달하다 truyền, đưa, chuyển
179
전쟁 chiến tranh
180
전하다 truyền lại, lưu truyền
181
정리되다 được thu dọn, được dọn dẹp
182
정하다 thẳng
183
제사 sự cúng tế, sự cúng giỗ
184
조촐하다 ấm cúng, sạch gọn
185
주고받다 trao đổi
186
주문하다 đặt hàng
187
증명하다 chứng minh
188
증상 triệu chứng
189
지나가다 đi qua, qua
190
지나다 qua, trôi qua
191
지위 địa vị
192
지정되다 được chỉ định, được qui định
193
직장 cơ quan, nơi làm việc, chỗ làm
194
직접 trực tiếp
195
찢어지다 bị rách, bị xé
196
차리다 dọn (bàn ăn)
197
참을성 tính chịu đựng, tính nhẫn nại
198
창립 sự sáng lập, sự thành lập
199
창업 sự sáng lập
200
처리하다 xử lý
201
초대장 thư mời
202
출산 sự sinh con
203
충실하다 trọn vẹn, hoàn chỉnh
204
콧대 đầu mũi
205
크다 to, lớn
206
태도 thái độ
207
통제하다 khống chế
208
파악되다 được nắm bắt
209
판매하다 bán, bán hàng
210
퍼지다 loe ra
211
평소 thường khi, thường ngày
212
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
213
하고 với
214
해결책 giải pháp, biện pháp giải quyết
215
행사 sự kiện, buổi lễ, việc tổ chức sự kiện
216
허전하다 trống trải, trống vắng
217
헤어지다 chia tay, ly biệt
218
홀가분하다 thư thái, thảnh thơi, thoải mái
219
확실히 một cách xác thực, một cách rõ ràng
220
확인되다 được xác nhận
221
확인하다 xác nhận
222
확정되다 được xác định
223
환불하다 hoàn tiền
224
활력 hoạt lực, sinh lực, sinh khí
225
흔히 thường, thường hay
226
흥미롭다 hứng thú, hứng khởi
227
포함하다 Bao gồm, gộp cả
228
운영하다 Điều hành
229
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
230
장소 nơi chốn
231
상처 vết thương
232
구두 giày
233
기간 then chốt, trụ cột, rường cột
234
끊다 cắt, bứt
235
끌다 lê, lết, kéo lê
236
끌리다 bị kéo lê, bị lôi đi
237
끼다 vần tụ, giăng
238
나팔바지 quần loe, quần vẩy
239
남다 còn lại, thừa lại
240
낳다 sinh, đẻ
241
넓다 rộng
242
노려보다 nhìn hằn học, nhìn hung tợn
243
높다 cao
244
눈총 cái nhìn trừng trừng, cái nhìn giận dữ
245
눈치 sự tinh ý, sự tinh mắt
246
늘리다 tăng, làm tăng, làm gia tăng
247
능동적 mang tính năng động, mang tính chủ động
248
다리미 bàn là, bàn ủi
249
다시 lại
250
단합 sự đoàn kết, sự hòa hợp
251
담기다 chứa, đựng
252
담당자 người phụ trách, người đảm nhiệm
253
떨어뜨리다 đánh rơi, làm rớt
254
미움 sự ghét bỏ
255
밟다 giẫm, đạp
256
보내다 gửi
257
보증서 giấy bảo đảm
258
본능적 mang tính bản năng
259
부리다 sai khiến
260
분명하다 rõ ràng, rành mạch
261
분명히 một cách rõ rệt, một cách rõ ràng
262
빠뜨리다 làm lọt xuống, đánh rơi
263
뻔뻔하다 trơ trẽn, vô duyên
264
상징성 tính tượng trưng
265
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
266
생시 giờ sinh
267
성숙하다 (Không có từ tương ứng)
268
성품 phẩm chất, phẩm hạnh
269
성향 xu hướng, khuynh hướng
270
세다 mạnh mẽ
271
세우다 dựng đứng
272
세월 năm tháng
273
소매 tay áo
274
소문 tin đồn, lời đồn
275
솜씨 tài nghệ, sự khéo léo
276
수단 cách thức, biện pháp, phương tiện
277
수동적 mang tính thụ động
278
숙이다 cúi
279
순수하다 thuần khiết, thuần túy
280
시다 chua
281
시련 thử thách
282
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
283
신기다 mang, mang cho
284
신화 thần thoại
285
실험 sự thực nghiệm
286
쏘다 bắn
287
아깝다 tiếc, tiếc rẻ
288
아이 ui, ôi
289
야유회 buổi dã ngoại, chuyến dã ngoại
290
어깨 vai
291
어지럽다 chóng mặt, đầu óc quay cuồng, hoa mắt, choáng váng
292
언어학자 nhà ngôn ngữ học
293
얼굴 mặt
294
얼룩 đốm
295
연속 sự liên tục
296
열정적 mang tính nhiệt tình, mang tính nhiệt huyết
297
열풍 gió lốc, gió xoáy
298
영업 việc kinh doanh
299
영원히 mãi mãi
300
외롭다 cô độc, đơn độc
301
외우다 học thuộc
302
외투 áo khoác ngoài
303
요만큼 chừng này, như vậy
304
요즘 gần đây, dạo gần đây, dạo này
305
우울증 bệnh trầm uất, bệnh trầm cảm
306
위로하다 an ủi
307
유상 (sự) có thưởng
308
의견 ý kiến
309
이름표 biển tên, bảng tên, thẻ tên
310
이만저만 một cách tương đối, khá
311
이별하다 ly biệt, chia tay
312
이어지다 được nối tiếp
313
이익 lợi ích, ích lợi
314
이혼하다 ly hôn, ly dị
315
일정 (sự) nhất định
316
임신 (sự) có thai
317
입소 sự đi vào địa điểm nào đó
318
자료 tài liệu
319
자리 chỗ
320
자부심 lòng tự phụ, lòng tự hào
321
자유롭다 tự do
322
장학금 tiền học bổng
323
정들다 có tình cảm, sinh tình
324
정신적 mang tính tinh thần
325
제대로 đúng mực, đúng chuẩn, đúng kiểu
326
줄이다 làm giảm, rút ngắn, thu nhỏ
327
중독 sự ngộ độc
328
중반 giữa
329
지시 sự cho xem
330
지치다 kiệt sức, mệt mỏi
331
진동 độ rộng nách
332
착하다 hiền từ, hiền hậu, ngoan hiền
333
참석자 người tham dự
334
참석하다 tham dự
335
척하다 vờ, giả vờ
336
코드
[code]
mã số, quy ước
337
통하다 thông
338
퇴원 sự xuất viện, sự ra viện
339
퇴직 sự nghỉ việc
340
풀다 cởi, tháo, mở
341
품질 chất lượng
342
한창 một cách hưng thịnh, một cách nở rộ, một cách thịnh hành
343
해지다 sờn, mòn
344
허리 eo, chỗ thắt lưng
345
현명하다 hiển minh, sáng suốt, minh mẫn
346
형성하다 hình thành
347
홍보 sự quảng bá, thông tin quảng bá
348
효과 hiệu quả
349
후련하다 dễ chịu
350
흐느끼다 (khóc) nức nở, thổn thức
351
희소식 tin lành, tin tốt
352
불편 sự bất tiện

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình Sejong 6 Phần 3

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình Sejong 6 Phần 3 là 352

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.