Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
드디어 cuối cùng thì..., kết cuộc thì...
2
따로 riêng, riêng lẻ
3
또는 hoặc, hay, hay là
4
똑바로 một cách ngay ngắn, một cách thẳng tắp
5
많이 nhiều
6
매우 rất, lắm
7
먼저 trước
8
모두 mọi
9
모레 Ngày mốt, ngày kia
10
무척 rất, lắm, quá, thật
11
물론 tất nhiên, đương nhiên
12
미리 trước
13
벌써 đã
14
별로 một cách đặc biệt
15
빨리 nhanh
16
새로 mới
17
다시 lại
18
보통 thông thường

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 18

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.