Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Công nghệ môi trường

Giới thiệu về chủ đề Công nghệ môi trường

Từ vựng tiếng hàn về Công nghệ môi trường nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Công nghệ môi trường

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가격 sự đánh đập, sự ra đòn
2
가공 sự gia công, sự chế biến
3
가능 sự khả dĩ, sự có thể
4
가스
[gas]
khí
5
가연성 tính bắt lửa, tính dễ cháy
6
감사원 viện kiểm sát
7
개발되다 được khai khẩn, được khai thác
8
개발하다 khai khẩn, khai thác
9
건조기 mùa khô
10
검역 sự kiểm dịch
11
습식 cách làm ẩm
12
공공 công cộng
13
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
14
공사 công trình
15
공장 nhà máy, công xưởng, xưởng
16
공정 công đoạn, tiến trình
17
공해 sự ô nhiễm môi trường
18
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
19
관하다 liên quan đến
20
기름 dầu
21
기반 điều cơ bản
22
기상 이변 khí hậu đột biến, khí hậu bất thường
23
대기 bầu khí quyển
24
대기 오염 sự ô nhiễm khí quyển
25
대형 loại đại, loại lớn, loại to
26
독물 chất độc, vật chất có độc
27
동선 tuyến di chuyển
28
등록 việc đăng ký
29
매립장 bãi chôn lấp, bãi chôn lấp rác thải
30
매립지 vùng đất san lấp, mặt bằng san lấp
31
매연 khói đen, khí thải
32
먼지 bụi
33
무공해 sự không độc hại
34
문제 đề (bài thi)
35
물자 vật phẩm thiết yếu, vật tư
36
물질 vật chất
37
물탱크
[물tank]
bồn nước
38
반입 sự mang vào, sự nhập
39
발효 sự phát huy hiệu lực, việc có hiệu lực
40
방법 phương pháp
41
배수 thế lưng tựa nước, nước gối đầu
42
배출하다 thải
43
벌채하다 đốn
44
보관소 nơi bảo quản, nơi lưu giữ
45
비닐
[vinyl]
vinyl
46
비료 phân bón
47
사법 tư pháp
48
사용 việc sử dụng
49
상수도 đường ống dẫn nước, công trình dẫn nước sạch
50
상승 sự tăng lên
51
생물학 sinh học
52
선별 sự phân loại
53
선별하다 tuyển lựa, phân loại
54
소음 tiếng ồn
55
소제 sự quét dọn, sự dọn dẹp
56
쓰레기 rác
57
악취 mùi hôi thối
58
안전 sự an toàn
59
양식 sự hiểu biết, sự khôn ngoan, sự có ý thức
60
에너지
[energy]
năng lượng
61
오염 sự ô nhiễm
62
오존층
[ozone層]
tầng ozon
63
온실 효과 hiệu ứng nhà kính
64
용기 dũng khí
65
원재료 nguyên liệu
66
원화 tiền won
67
유출 sự chảy tràn, sự xả
68
유해물 vật có hại, đồ độc hại
69
음식물 đồ ăn thức uống
70
응결 sự đông lại
71
잔재 bã, chất cặn
72
재물 tài vật, của cải
73
재생 sự tái sinh, sự hồi sinh, sự sống lại
74
재활용 việc tái sử dụng
75
재활용되다 được tái sử dụng
76
재활용하다 tái sử dụng
77
저장 sự lưu trữ, sự tích trữ
78
정화하다 thanh lọc, lọc, tẩy rửa, thanh trùng
79
제소 sự kiện cáo, sự kiện tụng
80
조처 biện pháp, cách thức
81
증명서 giấy chứng nhận
82
지역 vùng, khu vực
83
차량 lượng xe
84
처리 sự xử lí
85
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
86
체계 hệ thống
87
최종 cuối cùng, sau cùng
88
친환경 sự thân thiện với môi trường, sự vì môi trường
89
탐지 sự thăm dò, sự dò tìm, sự khám phá
90
파괴 sự phá huỷ
91
폐기물 đồ phế thải
92
폐수 nước thải
93
학비 học phí
94
해방 sự giải phóng
95
화학 hóa học
96
확보 sự đảm bảo, sự bảo đảm
97
환경 môi trường
98
훼손하다 phá hủy, làm tổn thương
99
스모그
[smog]
màn khói, làn sương
100
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
101
자동 sự tự động
102
절약하다 tiết kiệm
103
절약되다 được tiết kiệm
104
토지 đất đai
105
거처 chỗ ở, nơi sinh sống, nơi cư trú
106
기종 loại phi cơ, loại máy bay
107
기준 tiêu chuẩn
108
냉동 sự đông lạnh
109
방지 sự phòng tránh, sự đề phòng, sự phòng ngừa, sự phòng bị
110
배가 sự gấp lên, việc làm cho gấp lên
111
배관 sự lắp ống dẫn, ống dẫn
112
배기 sự hút khí, sự thải khí
113
보존하다 bảo tồn
114
보호되다 được bảo hộ
115
보호하다 bảo hộ
116
분리 sự phân li
117
분리되다 bị phân li, bị chia cắt, bị tách rời
118
분리하다 phân li, chia cắt, tách rời
119
분해 sự phân giải,sự tháo rời, sự tháo dỡ
120
분해되다 được tháo rời, được tháo dỡ
121
살충제 thuốc sát trùng
122
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
123
생태계 hệ sinh thái, giới sinh thái
124
생활 sự sinh sống, cuộc sống
125
성비 tỷ lệ giới tính
126
소각장 bãi đốt rác
127
소독 sự khử trùng, sự diệt khuẩn
128
수거 sự thu hồi, sự lấy đi
129
수질 오염 sự ô nhiễm nước
130
심각하다 trầm trọng, nghiêm trọng
131
연료 nhiên liệu, chất đốt
132
원료 nguyên liệu
133
위생 sự vệ sinh
134
유독 một cách độc nhất, một cách duy nhất
135
유리병 lọ thủy tinh, chai thủy tinh
136
이물질 dị chất, chất lạ, chất bẩn
137
일복 phúc làm việc, phúc công việc
138
자연 một cách tự nhiên
139
자연산 sản phẩm tự nhiên
140
자원 tài nguyên
141
장조 âm trưởng
142
전위 sự bảo vệ tiền phương, sự hộ vệ
143
절약하다 tiết kiệm
144
제품 sự chế phẩm, sản phẩm, chế phẩm
145
종량제 chế độ tính tổng lượng dùng
146
줄이다 làm giảm, rút ngắn, thu nhỏ
147
중간 trung gian, ở giữa
148
중금속 kim loại nặng
149
지구 온난화 sự ấm lên của trái đất
150
지시 sự cho xem
151
지하수 nước ngầm
152
진동 độ rộng nách
153
토양 đất, thổ nhưỡng
154
하수 tay nghề kém, người tay nghề kém
155
학적 học bạ
156
해수면 mặt nước biển
157
현상 hiện trạng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Công nghệ môi trường

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Công nghệ môi trường là 157

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.