Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3

Giới thiệu về chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가르치다 dạy
2
가문 gia môn, gia tộc
3
가정 gia đình, nhà
4
가족 gia đình
5
가치 giá trị
6
간소화되다 trở nên đơn giản hóa
7
강연 sự diễn thuyết, sự thuyết giảng
8
강좌 buổi thuyết giảng
9
갖추다 trang bị
10
개신교 đạo tin lành
11
거들다 đỡ đần, giúp việc
12
격자 lưới, hình lưới
13
겪다 trải qua, trải nghiệm
14
계기 bước ngoặt, dấu mốc, mốc
15
계열 khối, tổ chức
16
계좌 tài khoản
17
계층 giai cấp, tầng lớp, giới
18
고개 cổ, gáy
19
고령화 sự lão hóa, sự già hóa
20
고용 việc thuê lao động, sử dụng lao động
21
고유 đặc trưng vốn có, cái vốn có
22
고인 người xưa, cổ nhân
23
고희 cổ hy, thất thập cổ lai hy
24
골고루 (một cách) đồng đều, đều đặn, cân đối
25
골라잡다 chọn lấy
26
습관 thói quen, tập quán
27
공경하다 cung kính
28
공동체 cộng đồng
29
공손히 một cách lễ phép và khiêm tốn
30
공원 công nhân
31
공적 mang tính công
32
공통점 điểm chung, điểm giống nhau, điểm tương đồng
33
과정 quá trình
34
구성되다 được cấu thành, được tạo ra
35
국가 quốc gia
36
국적 quốc tịch
37
그대로 y vậy, y nguyên
38
글자 chữ viết, chữ
39
급성장하다 tăng trưởng nhanh, trưởng thành nhanh
40
기록하다 ghi chép lại
41
기르다 nuôi
42
기와집 nhà lợp ngói, nhà lợp tấm lợp
43
기일 ngày giỗ
44
기제 cơ chế
45
깔다 trải
46
꾸준히 đều đặn
47
난방 sự sưởi ấm, sự làm nóng
48
대체로 nói chung
49
대하다 đối diện
50
대학 đại học
51
더욱 hơn nữa, càng
52
더위 cái nóng
53
도록 tập tranh, tập ảnh
54
도서관 thư viện
55
돌잔치 lễ thôi nôi
56
돌잡이 doljapi
57
동문회 hội đồng môn
58
동화 sự đồng hoá
59
두레 Dure; nhóm nông dân, đoàn thể nông dân
60
두루마기 Durumagi, áo khoác Hanbok
61
드리다 biếu, dâng
62
드물다 hiếm, không nhiều, không phổ biến
63
따라 riêng
64
때다 đốt, nhóm
65
땔감 vật liệu đốt, chất đốt
66
리스
[lease]
sự thuê
67
마고자 Magoa; áo magoja
68
마루 maru; đỉnh, ngọn
69
맞이하다 đón
70
맞추다 ghép, lắp
71
매장되다 được mai táng, được chôn cất
72
맺어지다 được kết, được gắn kết
73
명당 đất lành, vị trí thuận lợi
74
명시 danh thi, thơ nổi tiếng
75
명절 ngày lễ tết, ngày tết
76
모습 hình dáng, hình dạng
77
모시 mosi; vải gai
78
묘지 ngôi mộ, nấm mồ, mả, mộ chí
79
무렵 khoảng thời kì, vào lúc
80
무사히 một cách yên ổn, một cách tốt đẹp
81
묵념 mặc niệm
82
문자 văn tự, chữ viết
83
문화 văn hóa
84
묻다 vấy, bám
85
미래 tương lai
86
미성년자 người vị thành niên
87
민간단체 đoàn thể dân sự, đoàn thể tư nhân
88
바치다 dâng
89
반영되다 bị phản chiếu
90
발효시키다 làm phát huy hiệu lực, làm cho có hiệu lực
91
방문 cửa phòng
92
방송 việc phát sóng
93
벼농사 nghề trồng lúa
94
별도 riêng biệt, riêng
95
볏짚 rơm
96
보다 hơn, thêm nữa
97
보완 sự hoàn thiện
98
부부 phu thê, vợ chồng
99
부터 từ
100
비단 duy chỉ, chỉ
101
비롯하다 bắt nguồn, bắt đầu
102
사람 con người
103
사법 tư pháp
104
사이 khoảng cách, cự li
105
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
106
상대방 đối tác, đối phương
107
상부상조 sự tương phù tương trợ, sự tương trợ giúp đỡ
108
서민 thứ dân, dân thường
109
서약하다 thề nguyền, cam kết, hứa
110
선거 cuộc tuyển cử, cuộc bầu cử
111
섬기다 cung phụng, phục dịch, hầu hạ
112
성가 thánh ca
113
성년식 lễ thành niên
114
성당 thánh đường
115
소외 sự xa lánh
116
속담 tục ngữ
117
손님맞이 việc tiếp khách
118
수명 tuổi thọ
119
스타
[star]
ngôi sao, minh tinh
120
실용성 tính thực tiễn, tính thiết thực
121
아궁이 lò, lò sưởi
122
안부 (sự) hỏi thăm, gửi lời thăm
123
알려지다 được biết
124
양보하다 nhượng bộ, nhường lại
125
억새 cỏ lau
126
연고 thuốc mỡ, thuốc bôi ngoài da
127
연장 công cụ, dụng cụ
128
열다 mở
129
온돌 ondol; thiết bị sưởi nền
130
옷감 vải
131
우회 sự đi đường vòng, sự đi vòng
132
원어민 người nói tiếng mẹ đẻ, dân bản ngữ
133
위탁 sự ủy thác
134
유의 sự lưu ý, sự để ý
135
유족 thân nhân
136
으로 sang
137
음식 thức ăn, đồ ăn
138
음주 (sự) uống rượu
139
의식 sự ý thức
140
의식주 ăn mặc ở
141
이중 nhị trùng, sự gấp đôi, sự nhân đôi, đôi, hai
142
이해 lợi hại
143
인사 nhân sĩ
144
인사말 lời chào
145
인사하다 chào hỏi
146
인연 nhân duyên
147
인정받다 được công nhận, được thừa nhận
148
있다
149
장도 chí lớn, nghiệp lớn
150
장례식장 nhà tang lễ
151
재료 vật liệu, chất liệu
152
저고리 Jeogori; áo của bộ hanbok
153
저자 người kia, người đó
154
적용되다 được ứng dụng
155
전통 truyền thống
156
전통적 mang tính truyền thống
157
전하다 truyền lại, lưu truyền
158
젓갈 món mắm
159
정성 sự hết lòng, sự tận tâm, sự nhiệt tình
160
정착되다 được định cư
161
정착하다 định cư
162
제빵 sự làm bánh mì
163
제사 sự cúng tế, sự cúng giỗ
164
조끼
[←chokki]
áo ghi-lê
165
조상 tổ tiên
166
조선 Joseon; Triều Tiên
167
조의금 tiền phúng viếng
168
조직하다 kết hợp, ghép nối, bố trí
169
족보 gia phả
170
존중하다 tôn trọng
171
주로 chủ yếu
172
주목 sự chăm chú quan sát, sự quan tâm theo dõi, ánh mắt dõi theo
173
주민 cư dân
174
지연 mối quan hệ đồng hương, mối quan hệ láng giềng, mối quen biết cùng khu vực
175
지원 sự hỗ trợ
176
지위 địa vị
177
차례 Cha-re; thứ tự, lượt
178
체류자 người lưu trú
179
체험 sự trải nghiệm, điều trải nghiệm
180
초가집 nhà lá, nhà tranh
181
축의금 tiền mừng
182
취득하다 có được, lấy được
183
친목 sự thân tình, sự hòa thuận
184
친밀감 cảm giác thân mật
185
칠순 bảy mươi tuổi
186
평균 수명 tuổi thọ trung bình
187
평생 교육 giáo dục thường xuyên
188
피하다 tránh, né, né tránh
189
핏줄 mạch máu
190
학습 sự học tập
191
한복 Hanbok; Hàn phục
192
한식 Hàn Thực, ngày lễ Hàn Thực
193
한옥 Hanok; nhà kiểu truyền thống Hàn Quốc
194
화장하다 hoá trang, trang điểm
195
환갑 hoàn giáp, lục tuần
196
활동성 tính hoạt động
197
회갑 sinh nhật sáu mươi
198
회관 hội quán, nhà văn hóa
199
흐르다 chảy
200
흡연 sự hút thuốc
201
자격증 giấy chứng nhận, bằng cấp.
202
향상되다 được cải tiến, được tiến bộ, được phát triển, được tiến triển, được nâng cao
203
교회 giáo hội, nhà thờ
204
기대 sự mong đợi
205
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
206
남쪽 hướng nam, phía nam
207
남향집 nhà hướng Nam
208
납골당 hũ đựng cốt
209
내려오다 xuống
210
냇물 nước suối
211
널리다 được phơi
212
노년층 lớp người cao tuổi, tầng lớp cao niên
213
노동부 bộ lao động
214
놀이 sự chơi đùa
215
농경 nông canh, việc canh tác
216
농사일 việc nông, việc đồng áng
217
높임말 kính ngữ
218
다른 khác
219
다문화 đa văn hoá
220
다지다 nhận xuống, ép xuống
221
다하다 hết, tất
222
단독 đơn độc, một mình
223
단정 sự kết luận, sự phán quyết
224
바꾸다 đổi, thay đổi
225
버무리다 trộn đều, trộn chung
226
법무부 bộ tư pháp
227
법적 mang tính pháp lý
228
본관 nguyên quán
229
봉사자 tình nguyện viên
230
삼베 vải gai, vải xô, vải xơ gai
231
생일잔치 tiệc sinh nhật
232
생태 cá minh thái tươi
233
생활 sự sinh sống, cuộc sống
234
성씨 họ
235
세계화 sự toàn cầu hóa, sự thế giới hóa
236
센터
[center]
giữa sân, cầu thủ trung tâm
237
소금 muối
238
소망 sự ước nguyện, sự ước muốn, điều mong ước, điều mong muốn
239
숙이다 cúi
240
시대 thời đại
241
신념 lòng tin, niềm tin, đức tin
242
신분 thân phận
243
언어 ngôn ngữ
244
얹다 đặt, để, lợp, đậy
245
여건 dữ kiện
246
여기다 cho, xem như
247
여성 phụ nữ, giới nữ
248
열의 sự quyết tâm
249
영양소 chất dinh dưỡng
250
예상하다 dự đoán trước, tính trước
251
예절 lễ tiết, nghi thức giao tiếp, lễ nghi phép tắc
252
요구되다 được yêu cầu, được đòi hỏi
253
운전 sự lái xe
254
웃어른 người lớn, bề trên
255
원격 sự từ xa, xa, khoảng cách xa
256
원래 vốn dĩ, từ đầu, vốn là, vốn có
257
위로 sự an ủi
258
유골 tro hỏa táng, hài cốt
259
유교 Nho giáo
260
음복 sự thụ lộc, sự chia lộc cúng
261
의례 nghi lễ
262
의지하다 tựa vào
263
이수하다 hoàn thành khóa học, học hết môn, hoàn thành chương trình học
264
이어 tiếp theo
265
이어지다 được nối tiếp
266
이에 ngay sau đây, tiếp ngay đó
267
인기 được ưa thích, được mến mộ, được nhiều người biết đến
268
일반적 mang tính thông thường
269
일손 bàn tay làm việc, việc tay chân
270
자리 chỗ
271
자부심 lòng tự phụ, lòng tự hào
272
자손 con cháu
273
자연 một cách tự nhiên
274
자원 tài nguyên
275
장수 thương nhân
276
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
277
적합하다 thích hợp
278
전명 sự truyền lệnh, mệnh lệnh truyền đi
279
전문 toàn văn
280
전반적 mang tính toàn bộ
281
절이다 Muối, ngâm
282
정식 chính thức
283
정의 chính nghĩa
284
제과 sự chế biến bánh kẹo
285
주식 món chính, lương thực chính
286
중반 giữa
287
중시하다 coi trọng, xem trọng
288
지내다 trải qua
289
지붕 mái nhà, nóc nhà
290
지식 kiến thức, tri thức
291
찾아뵙다 tìm đến, tìm gặp
292
추모 sự tưởng niệm
293
추모하다 tưởng niệm
294
출신 sự xuất thân
295
취향 khuynh hướng, sở thích
296
탄생 sự sinh ra, sự ra đời
297
토양 đất, thổ nhưỡng
298
통합 sự sáp nhập
299
특유 sự đặc hữu, sự sở hữu đặc biệt
300
품앗이 Pumati; việc làm vần công
301
풍선 khinh khí cầu
302
프로그램
[program]
chương trình
303
한국 Hàn Quốc
304
한국사 lịch sử Hàn Quốc
305
한꺼번에 vào một lần, một lượt
306
함께 cùng
307
향하다 hướng về, nhìn về
308
혁명 cách mạng
309
혈연 máu mủ, ruột thịt
310
횟수 số lần

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 3 là 310

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.